TEEMANI KUNTAVAALEISSA 2021 - SYDÄMENASIANA LOIMAA

Loimaan vahvuuksia ovat edullinen asuminen, hyvät kulkuyhteydet, monipuoliset yritykset, virkeät yhdistykset, turvallisuus, luonnon läheisyys ja palveluiden sujuvuus. Näistä aineksista on hyvä rakentaa yhä elinvoimaisempaa sujuvan elämän kotikaupunkia.

Lisää hyvinvointia kaikenikäisille. Painopiste vaurioiden korjaamisesta ennaltaehkäisyyn. 

Kuntalaisille on tarjottava entistä enemmän mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja asioiden valmisteluun. Asukasiltojen, osallistuvan budjetoinnin, kuntalaiskyselyiden ja nuorten mukaan ottamisen hyviä käytänteitä on jatkettava ja laajennettava muun muassa digitaalisia sovelluksia hyödyntäen.

Taloutta on hoidettava huolellisesti ja vastuullisesti niin, ettei tulevia polvia rasiteta kovalla velkataakalla. Talouden vakauduttua painopistettä on siirrettävä kriisien hoidosta kehittämiseen.

Yhteisen ympäristön, kiinteistöjen ja omaisuuden kunnossapitoon ja hoitamiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Viihtyisä asuinympäristö liittyy oleellisesti kaupungin vetovoimaan.

Urheiluseurat ja muut yhdistykset ovat tärkeä osa kaupungin elinvoimaa. Niiden toimintaa on tuettava monipuolisesti. Yhteistyötä on tiivistettävä, koska kaupungilla ei ole resursseja eikä osaamistakaan tuottaa kaikkia kuntalaisten tarvitsemia palveluita.

Etätyön lisääntyminen on Loimaalle uusi mahdollisuus, mikä pitää hyödyntää tarjoamalla työskentelyyn sopivia paikkoja ja tehokkaita verkkoyhteyksiä. Monipaikkaisuus on tulevaisuutta, josta Loimaankin pitää ottaa osansa.

Hyvä hallinto on kunnan toiminnan peruspilari, jonka toteutumista tulee Loimaallakin koko ajan kriittisesti tarkastella. Kunnan tulee toimia avoimesti, läpinäkyvästi ja asiallisesti, viestiä aktiivisesti, käyttää selkeää kieltä, neuvoa ja palvella.

sydamenasiana_Loimaa.png