Yhteistyöllä kohti muutosta (Loimaan Kokoomuksen vaalilehdessä 28.3.2017 julkaistu artikkeli)

29.03.2017

Loimaan uusi kaupunginvaltuusto aloittaa 1.6. Samaan aikaan uudistuu luottamushenkilöorganisaatio. Uuteen valtuustoon valitaan edelleen 43 jäsentä, mutta hallintomalli muuttuu. Koska sote- ja maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa kunnan nykyisistä tehtävistä siirtyy maakunnalle, on kunnan hyvä ja välttämätönkin terävöittää omaa rakennettaan. Tähän tuo omat velvoitteensa myös uusi kuntalaki. Tarkkaa organisoitumistapaa laki ei kuitenkaan määrää, vaan antaa siinä kunnille miltei vapaat kädet. Pakollisia toimielimiä kaupunginvaltuuston lisäksi ovat vain kaupunginhallitus ja tarkastuslautakunta.  

Jatkossa Loimaalla on käytössä niin sanottu valiokuntamalli. Nykyisistä lautakunnista luovutaan, ja tilalle tulee kolme valiokuntaa: sivistys-, elinympäristö- ja hyvinvointivaliokunta ja lisäksi vesi-liikelaitoksen johtokunta. Valiokuntiin sijoittuvat nykyisten lautakuntien tehtävät niiltä osin, kun ne kunnan tehtäviksi maakuntauudistuksessa jäävät. Jäsenet valiokuntiin valitaan kaupunginvaltuutetuista ja varavaltuutetuista. Tämä on merkittävä muutos nykyiseen. Tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa ja korostaa vaaleilla valitun valtuuston roolia.

Valiokuntien lisäksi voidaan perustaa erilaisia jaostoja, toimikuntia tai ryhmiä, joiden kokoonpano muodostuu kulloisenkin tarkoituksen mukaan. Esiin on nostettu esimerkiksi ajatus loimaalaisten yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien muodostamasta toimikunnasta. Itse kannatan lapsi- ja perheasioihin keskittyvän toimikunnan perustamista.   

Kaupunginhallitus on jatkossakin nykyisenkaltainen. Hallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallitusta johtaa puheenjohtaja omien töidensä ohella. Pormestarimalliin siirtymistä ei Loimaalla vakavasti uudistuksen yhteydessä harkittu. Siinä kaupungin johtaminen olisi siirtynyt palkatuille luottamushenkilöille.

Kaupunginhallituksen alle organisaatiossa sijoittuu kunnan kannalta oleellisen tärkeä yksikkö elinkeino- ja kaupunkikehitys. Se pitää sisällään yrityspalvelut, kaavoituksen ja viestinnän. Yksikköä on Loimaalla tarkoituksella vahvistettu vastaamaan kuntalaisten ja yritysten tarpeita. Organisaatiouudistusta valmisteltaessa harkittiin niin sanottua puheenjohtajamallia, jossa valiokuntien puheenjohtajat olisivat olleet samalla kaupunginhallituksen jäseniä. Tämä ajatus ei toteutunut. Koettiin, että se olisi keskittänyt liiaksi valtaa ja ollut luottamushenkilöiden ajankäytön suhteen haastava.

Uusi hallintomalli tarkentuu lähikuukausien kuluessa, mutta pääkohdat ovat nyt selvillä. Muutokselle pitää antaa toisaalta aikaa ja arvostusta, toisaalta on oltava valmis tarvittaessa korjaamaan. Nyt kautensa päättävältä valtuustolta kerätään luottamustyöhön liittyen palautetta. Vaikka valtuustokausi vaihtuu ja päättäjäjoukko varmasti muuttuu, viestin tulee jatkua katkeamattomana. Siksikin palaute on tärkeää.

Itse toivon, että Loimaalla pystytään jatkossakin erinomaiseen yhteistyöhön eri ryhmien ja valtuutettujen välillä. Yhteistyö on kuntapolitiikan avainsana. Nykyistä enemmän yhteistyötä tarvitaan eri toimialojen välille. Olisi tärkeää päästä eri toimialojen poteroista aitoon sektorien väliseen yhteistyöhön. Vain sillä tavoin kunnan toiminta voi olla tehokasta, laadukasta, oikea-aikaista ja taloudellista.   

Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok.)

25.04.2021Kuntavaalit 13.6.2021
10.06.2021Kirjoitukseni Loimaan Lehdessä: Kerrotaan Loimaasta hyvää
09.06.2021Kirjoitukseni vaalilehdessä: Etätyö mahdollisuutena
04.06.2021Perjantaina 4.6. torilla
19.05.2021Perjantaina torilla
11.05.2021Kolumni: Kohti aktiivisempaa asukasvaikuttamista
26.04.2021Kokoomuksen ja KD:n valtuustoaloite: Ostolaskut julkisiksi
18.01.2021Kokoomuksen ja KD:n valtuustoaloite: Ladut ja jäät kuntoon kuntalaisia varten
03.05.2020Kolumni: Digiloikasta elinvoima
29.03.2017Yhteistyöllä kohti muutosta (Loimaan Kokoomuksen vaalilehdessä 28.3.2017 julkaistu artikkeli)

Siirry arkistoon »